SKAUT Mała Eskadra
ur. 18.05.2005

Rodowód: (PKR. I-56459 S)
Int.Ch., Ch.Pl., Mł.Ch.Pl., Zw.Pl.02, Zw.Kl.Czech 04, V-ce Zw.Europy 06
FENOMEN Kontekst
HDA2, Mł.Ch.PL,Zw.EU 2000,Ch.PL, Zw.KL
RENDI KONTEKST Nadwislan
Mł.Ch.PL,Ch.PL,Zw.KL'99,  Mł.Zw.Św'98, Int.Ch
ANTAŁEK Oligarchia /FCI/
Zw.Mł.PL, EU'91,Ch.PL,SF,Zw. Kl'96, Zw.Św'96, Int.Ch. DA1
PREMIER Oligarchia
Int-Ch, Ch.PL, SF,Ch.Zw.PL '95 '96, Zw. Św. 98, Zw. Kl. 98
UTOPIA Oligarchia /FCI/
ATMA Nadwislan
Ch.PL,Int.Ch, Zw. Św., Zw. EU, 
WIWAT Pacynka
SKARPA Pacynka
Zw.Pl.Mł'96, Mł.Ch.PL, Ch.PL, Zw.KL'97, Int.Ch, , Zw.O, Zw.Niemiec
CHLUBA z Gangu Długich
Ch Austrii
LAR Rawipon
ChPL, ZwKl'84
APASZ z Bankowców
JEMIOŁA
z Kordegardy
Int Ch, Ch PL, Zw KL'93
MARUNA
z Gangu Długich
IntCh,ChPL, ChDK, ZwŚw'90
RUSŁAN z Loży
ChPL SWATKA
z Kordegardy
JEDYNA Kontekst Int Ch, Ch PL, Mł.Ch,PL  Mł.Zw Kl'01,
ABSOLWENT
Rivendall
Int Ch, Ch PL, Ch SF, ZwMł Eu'91, Zw Kl'96,
Zw Św'96
PREMIER Oligarchia FCI
KUSY
Kawalkada
WENA
Pacynka-Oligarchia
Ch Pl
ARONIA znad Kośna
Int Ch, Ch PL, Zw Kl'95,
Zw Eu'95
ETER z Banciarni
Int Ch, Ch PL
WERBENA
z Gangu Długich
RENOMA 
 Terwipon
Int.Ch. Ch.PL, Zw Świata '94, Zw. Słowacji, Węgier, Szwajcarii
ŻYRNY ŻABOT
z Armii Zbawienia
 
Ch.PL
BARTOSZ BORUTA
z Matecznika Diany
DUSZKA
z Dymnego Gniazda
ALFA
Kosciuszkowskie Akwarium
BASZA spod Budy
ORAWA Ogródek Magdy